ENTAP Chuchelná s.r.o.
les solární panely

Odpad měníme v materiál

střecha

ENTAP Chuchelná s.r.o.

Firma ENTAP Chuchelná s.r.o. se specializuje na recyklaci odpadů a obnovu přírodních zdrojů. Řídí se principem trvale udržitelného hospodaření s odpady, který spočívá v prevenci, nápravě a dalším využívání odpadů. Firma ENTAP Chuchelná s.r.o. se zaměřuje na resursy a zkoumá nové technologie a metody, které by mohly pomoci snížit objem odpadů a zlepšit jejich recyklaci. Společnost také provádí výzkum a vývoj nových technologií pro šetrnější zacházení s odpady a zajišťuje kvalitativní a kvantitativní služby.

Technologie ENTAP

1.

Je nejefektivnější technologie na trhu.

2.

Výstupními produkty jsou teplo, které dokážeme transformovat na elektřinu — H2O, CO2 a pevný materiál připravený k dalšímu využití

3.

Unikátnost vidíme ve zpracování téměř všech surovin, bez třídění.

4.

Technologie ENTAP je natolik šetrná, že může být umístěná v přírodě, v blízkosti volnočasových areálů.

5.

Výsledky reálných měření na stávajících instalacích.

Ukázka zpracovaných odpadů

Odpad

Komunální odpad nesegregrovaný

Vstup: 9kg

Výstup: 7g, 17ml

Odpad

Odpad potravinářského průmyslu

Vstup: 9kg

Výstup: 7g, 17ml

Odpad

Odpad z čistírenského kalu

Vstup: 9kg

Výstup: 7g, 17ml

Odpad

Nemocniční odpad

Vstup: 9kg

Výstup: 7g, 17ml

Odpad

Odpad komunálního kalu

Vstup: 9kg

Výstup: 7g, 17ml

Partnerská síť

icon

NONOLET s.r.o.

icon

SSFU property s.r.o.